Erzincan Üniversite Vakfı Erzincan Üniversite Vakfı
 

VAKFIN AMAÇLARI VE BULUNABİLECEĞİ TASARRUFLAR

 

a. Deprem kuşağı üzerinde bulunan ilimizle ilgili detaylı bilimsel araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bu araştırmaların sonuçlarının uygulamaya konması için gerekli çalışmalarda bulunmak, bu sahada diğer kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmalara destek olmak.

 

b. Erzincan ilinin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak üzere bu konularda bilimsel araştırmaların yapılmasını ve bu araştırmaların sonuçlarının gerektirdiği hususların yerine getirilmesine öncülük etmek.

 

c. Erzincan’da faaliyette bulunan tüm yükseköğretim birimlerinin yardıma muhtaç öğrencilerine maddi ve manevi yardımda bulunmak, öğrencilerin çağdaş düşünceye sahip ve sağlıklı aydın kişiler olarak yetişmelerine yardımcı olmak.

d. Erzincan’da kütüphane, müze, sergi ve spor salonu ile benzerlerinin kurulmasına ve mevcutların geliştirilmesine sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılmasına yardımcı olmak.

 

e. Erzincan’da faaliyette bulunan tüm yükseköğretim birimlerinin bilim ve teknoloji gereklerine uygun olarak gelişimin sağlayacak yatırımlar yapmak, bu yöndeki mevcut yatırımları desteklemek, taşıt, makine ve teçhizat yönünden her türlü ihtiyaçlarının teminine ve mevcutlarının bakım ve onarımına katkıda bulunmak, eğitim-öğretim araştırma ve her türlü basım-yayın faaliyetlerinin gerektirdiği maddi ve manevi ihtiyaçların sağlanmasına yardımcı olmak.

 

f. Erzincan’daki öğretim elemanlarının daha iyi yetişmelerini sağlamak için yurtiçi ve yurtdışı eğitim-öğretim kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve bu amaç doğrultusunda ilgili kurumlara maddi ve manevi destek sağlamak.

 

g. Üniversite çalışanlarından tabii afet ve benzeri durumlar nedeniyle maddi desteğe muhtaç hale düşenlere destek sağlamak ve benzeri tüm faaliyetler vakfın amaçları arasındadır.

Duyurular
Süleyman Demirel İş Markezi Kat 1 No: 8 Merkez/ERZİNCAN 0 446 226 18 18